Sunday, December 19, 2010

Seburuk-buruk makanan (hidangan)

lodeh buatan ahl baitku..(sekadar hiasan)

"Seburuk-buruk makanan (hidangan) ialah
hidangan walimah (kenduri) yang dijemput orang kaya sahaja,
sedangkan orang miskin tidak dijemput.
Dan sesiapa tidak memenuhi jemputan (undangan),
maka dia menderhakai Allah dan Rasul-Nya."

~Hadis Sahih Riwayat Muslim~

No comments:

Post a Comment